நடுநிலையான ஊடகங்கள் அவசியம்: ரஜினி

‛ஊடகங்கள், சேனல்கள் அந்தந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படும். நடுநிலையில் உள்ள பத்திரிகைகள், சுயநலமில்லாமல், பாகுபாடு பார்க்காமல், மக்களுக்கு எது நல்லதோ அதை வெளிப்படையாக உண்மையோடு சொல்ல வேண்டும்’

Read more